Insights & Blogs

Type

Onderwerp

Mens en Machine vs. Fraude en Witwassen

mrt 27, 2019, 14:17
Artificial intelligence als hulpmiddel om fraude tegen te gaan.
Title : Mens en Machine vs. Fraude en Witwassen

Nederlandse banken en verzekeraars staan recent in een kwaad daglicht door witwasaffaires. Het blijkt lastig te zijn om financiële criminaliteit te voorkomen. Het managen en voorkomen van financial crime is een kat- en muisspel tussen de bank en de fraudeur. Solid Professionals | Advisory biedt diensten aan op het snijvlak van Compliance en Artificial Intelligence. Binnen financiële criminaliteit onderscheiden we drie onderwerpen: witwassen, terrorismefinanciering en fraude.

ACE Framework

Artificial Intelligence (AI) zien wij als een krachtig hulpmiddel om dit aan te pakken. Wij zetten AI effectief in door: kennis over indicatoren van financial crime, kennis van wet- en regelgeving en bruikbare inzet van AI. Wij maken AI bruikbaar door middel van ons ACE framework: AI moet zowel Accountable, als Compliant en Explainable zijn.

Exceptional Model Mining

Een AI-techniek die toegepast zou kunnen worden om financiële criminaliteit te detecteren is Exceptional Model Mining (EMM). Hierbij worden groepen transacties geïdentificeerd die afwijken van de normale transactiepatronen. De gevonden afwijkende groepen transacties moeten vervolgens worden gecontroleerd door een fraude expert. Wat “afwijkend” gedrag precies inhoudt en of dit gedrag ook fraude betreft, is immers subjectief. Het toepassen van meer geavanceerde detectietechnieken zoals een EMM levert echter wel een efficiëntieslag op. Het wordt duidelijker op welke zaken de focus van de expert moet liggen.

EMM is een transparante techniek. Complex transactiegedrag wordt geanalyseerd op verschillende kenmerken, zoals interactie tussen verschillende rekeningen en het overschrijven op bepaalde tijden en datums. De meest onderscheidende kenmerken worden gebruikt om groepen te beschrijven. Het is dus volledig verklaarbaar hoe groepen gegenereerd worden, wat deze AI explainable maakt. Door de verificatie van de uitkomsten door een domeinexpert wordt deze AI oplossing ook accountable. Het inzetten van deze toepassing kan dan ook helpen om compliant te worden met betrekking tot de huidige wet- en regelgeving omtrent financial and economic crime.

Wilt u weten wat onze ACE AI oplossingen en financial and economic crime oplossingen voor u kunnen betekenen? Of wilt u simpelweg meer weten? Neem dan contact op met Matthias Geerse.

Job classifications :
Categories :
  • Artikel
Tags :
Post author